Video

Op deze pagina's de audio-visuele uitingen, waaraan de aartsbisschop zijn medewerking heeft verleend:


Oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht | abvu.okkn.nl | design: Sitecan