Profiel


Dr. J.A.O.L. (Joris August Odilius Ludovicus) Vercammen (foto links) werd geboren in 1952 in Lier (België) en na zijn opleiding in 1979 tot priester gewijd voor het (R.K.) bisdom Antwerpen. Zijn pastorale arbeid richtte zich de eerste jaren vooral op de begeleiding van jongeren. In 1988 maakte hij de overstap naar de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en werd in 1989 als assisterend priester in Rotterdam werkzaam en sinds 1989 is hij pastoor van de parochie te Eindhoven.Naast zijn pastoraat was hij actief als projectleider van een 'revitaliserings-project van parochies' dat in de kerk liep van 1989-1999. Op 11 maart 2000 werd hij verkozen tot bisschop van Utrecht en aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.1 Zijn wapenspreuk luidt: "Opdat zij leven hebben en overvloed". (Joh.10,10)

Hij studeerde pedagogische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven en theologie aan het diocesaan seminarie te antwerpen en het 'Institut International de Pastoral et de Catéchèse, Lumen Vitae' (Université Catholique de Louvain) te Brussel. Hij promoveerde aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht in 1997 op het onderwerp 'Kerkopbouw'.
Als docent aan het Oud-Katholiek Seminarie te Utrecht doceerde hij praktische theologie, ecclesiologie en ambtsleer. Van 1996 tot 2000 was hij ook rector van het seminarie.  Nu doceert hij nog steeds ecclesiolgoie en ambtsleer. 

Hij is gehuwd met Hilde Witters (foto rechts) en het echtpaar heeft 3 kinderen. Hij is woonachtig in Amersfoort.

--------------------------------------------------

1 Het oude recht om als lokale kerk een eigen bisschop te verkiezen werd weer toegepast in 1723 toen de katholieken in Nederland na een lange periode zonder eigen bisschop overgingen tot de verkiezing van Cornelis Steenoven. Werd deze eerste keuze nog geheel gemaakt door geestelijken, in deze eeuw heeft het Metropolitaan Kapittel (het eigenlijke kiescollege) zich verbreed tot alle actieve geestelijken van het bisdom en tot een aantal leken.

Oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht | abvu.okkn.nl | design: Sitecan