Teksten

Op deze plaats zullen regelmatig teksten van toespraken en preken van de aartsbisschop worden gepubliceerd. Overname van gedeeltes uit deze publicaties is toegestaan, mits met bronvermelding. Voor het overnemen ter publicatie (op welke wijze ook) van gehele documenten, graag eerst per e-mail toestemming verzoeken aan de auteur: abvu@okkn.nl

Oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht | abvu.okkn.nl | design: Sitecan