Oecumene


Oecumene is een zeer belangrijk element van de oud-katholieke visie. Vanaf het ontstaan van de kerk is er gezocht naar open verhoudingen met andere kerken en christelijke organisaties. Voor de aartsbisschop betekent dit dat er jaarlijks vele malen contact is met vertegenwoordigers van andere kerken. Hij is ook de vertegenwoordiger van de Oud-Katholieke Kerk bij:

Oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht | abvu.okkn.nl | design: Sitecan