PDF PDF Print

Welkom

Welkom op de site van Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Op deze pagina's kunt u kennismaken met de persoon Vercammen en zijn missie. Deze site is nog in ontwikkeling en zal de komende tijd verder worden ingevuld.

 “Een vriend is je nabij. Tegelijkertijd heb je ook de ervaring dat in die nabijheid nog verder kan en moet geïnvesteerd worden wil ze haar kwaliteit behouden of zelfs nog verhogen. Vriendschap vraagt om cultivering, om inzet en toewijding (of bedoel je: toewijding?). Dan pas heeft ze toekomst. Vriendschap doet dus een appel en daarom tilt ze je boven jezelf uit. De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben (1942) zegt daarom dat het woord ‘vriend’ een ‘transcendant’ is. Het is dus een woord dat een werkelijkheid opent die er nog niet is. Vriendschap is geen kenmerk of een eigenschap van iemand, maar het is een bestaanservaring. Vriendschap is wat anders dan dieren die met elkaar dezelfde weide delen, schrijft Giorgio Angamben in navolging van Aristoteles (384-322 voor Christus). Het gaat er niet om dat mensen ‘wat hebben met elkaar’, maar dat ze hetzelfde bestaan delen met elkaar. Die ervaring gaat vooraf aan elke andere ervaring. Het is echter geen ervaring van één te zijn met elkaar. In die zin is de uitdrukking van Augustinus van de ene ziel in twee lichamen misleidend. We delen wel in hetzelfde bestaan maar we delen hetzelfde bestaan op een andere wijze want ieder op eigen wijze. Het anders-zijn van de ander wordt met het bestaan zelf meegegeven. Vriendschap bestaat erin dat je dat binnen in jezelf ook kunt ervaren. “Een vriend is iemand die een wereld schenkt”, zegt Hannah Arendt (1906-1975). Dat wil zeggen dat je in de vriendschap welkom wordt geheten in de wereld die een gedeelde wereld is wil zijn. Vriendschap verschaft je toegang tot die gemeenschappelijke wereld. Meteen is het ook een uitnodiging tot medeverantwoordelijkheid want die wereld die geschonken wordt is alles behalve al af, laat staan volmaakt. Er wordt op het anders-zijn van de ‘nieuwkomer’ gerekend: de wereld kan niet verder zonder haar of zijn creativiteit. De vriend is dus geen tweede ik, geen alter ego, maar een ‘vreemde’ die ik mag verwelkomen in het huis van mijn eigen wezen. De ander is dus allerminst te herleiden tot het beeld dat ik van hem of haar gemaakt heb. Met hem/haar zelf is het zijn/haar anders-zijn dat ik verwelkomen mag. Daarom bestaat vriendschap bij de genade van het gesprek dat de concrete vorm van gastvrijheid is. Vriendschap creëert ruimte voor het anders-zijn, voor diversiteit dus en voor veelstemmigheid en daarom leidt vriendschap tot gesprek. Daarom haalt een vriend mij uit mezelf. Vriendschap ondermijnt de schijnzekerheid van een eigen gelijk. Het anders-zijn van de ander heeft namelijk gelijke rechten. Een vriend wil op jouw plaats gaan staan, zich helemaal in jou verdiepen en op het spoor komen hoe jij het kwetsbare leven ervaart.

 

(Gedeelte uit: 'Mij volgen slechts vriendschap en goedheid' door Joris Vercammen) 

Download hier de hele tekst

Oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht | abvu.okkn.nl | design: Sitecan