Welkom

Welkom op de site van Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Op deze pagina's kunt u kennismaken met de persoon Vercammen en zijn missie. Deze site is nog in ontwikkeling en zal de komende tijd verder worden ingevuld.

 “Onze christelijke cultuur wordt bedreigd! Althans, dat willen ons bepaalde opinieleiders en sommige van onze politici laten geloven. En met die cultuur wordt onze identiteit bedreigd. Straks mogen we niet meer zijn wie we zijn. Vluchtelingen worden bij uitstek tot het symbool van deze bedreiging gemaakt. Maar ook de kinderen en kleinkinderen van hen die in vorige decennia uit Turkije en Marokko naar Nederland kwamen om er te werken. Zij maken dat de Islam goed vertegenwoordigd is in ons land. Het zou onze identiteit bedreigen. Christenen mogen dan een minderheid geworden zijn, vele ongelovigen staan echter op om de zogenaamde christelijke waarden te verdedigen en ons land te vrijwaren voor de vervreemding van wat men voor christelijke identiteit houdt.

Er is veel angst in ons land en in heel Europa. En die is wel begrijpelijk. Het is best angst onder ogen te zien. We leven in onzekere tijden in een land en een continent dat een nieuwe oriëntatie zoekt. Voorheen waren er onder andere de kerken, maar hun invloed in de samenleving is tanende. De kerken waren de hoedster van de christelijke cultuur. Daaronder verstond men een geheel van gedragingen, waarden, normen, overtuigingen die een groot deel van de bevolking aanhing en die de nodige geborgenheid boden. Er is blijkbaar heimwee naar die cultuur – en dat is best begrijpelijk - ook al willen we er nu een versie van waarbij we ons niet langer door kerken en hun ambtsdragers laten claimen...

  

(Gedeelte uit de overweging tijdens de oliewijding, witte donderdag 2019, Utrecht, door Joris Vercammen) 

Download hier de hele tekst

Oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht | abvu.okkn.nl | design: Sitecan