Welkom

Global Christian Forum 2018, Bogota, Colombia

Global Christian Forum 2018, Bogota, ColombiaVoor de derde keer ontmoeten leiders van kerken en organisaties vanuit de hele breedte van de wereldchristenheid elkaar. Het is twintig jaar geleden dat de idee van een forum van kerken en christelijke organisaties werd gelanceerd op de Assemblee van de Wereldraad in Harare. Vanuit de gedachte dat ‘fellowship’ onder christenen niet af ... Lees verder>>

Welkom op de site van Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Op deze pagina's kunt u kennismaken met de persoon Vercammen en zijn missie. Deze site is nog in ontwikkeling en zal de komende tijd verder worden ingevuld.

 “Jezelf tonen zoals je bent. Het is niet vanzelfsprekend. Schaamte zit in de weg. En daarachter zit een afwijzing van jezelf. De waarheid over jezelf accepteren ligt niet voor de hand. En dan heb ik het nog niet zozeer over onze schaduwkant, over wat in ons het daglicht maar moeilijk kan verdragen dus, maar vooral over het verwelkomen van wat de wezenlijke zin van je bestaan is. Met andere woorden: waarom en waartoe je er nu eigenlijk bent? Gelovigen noemen dit: iemands’ roeping in het leven. Of nog anders gezegd: ieder van ons is geroepen iets toe te voegen aan Gods’ mensenfamilie en aan Gods’ schepping en de vraag is of je dat ook ernstig neemt. Het probleem is namelijk dat wat je toe te voegen zou hebben, niet altijd vlotjes past in wat voor de hand ligt. Het kan op gespannen voet staan met he beeld dat je van jezelf gevormd hebt én met wat anderen van je denken te kunnen verwachten. Het kan zijn dat het je niet de voordelen en het comfortabel leven zal brengen, waarop je voor jezelf gehoopt had. Dat geeft onrust en die onrust wordt dan vaak gesust met oppervlakkigheid en aanpassing.

En ook wordt het geloof nogal eens misbruikt om aanpassing te legitimeren en Bijbelverzen worden gebruikt om de onrust te bezweren. Psalm 23 past ongetwijfeld in het rijtje van teksten die ons een goed gevoel moeten verschaffen. De herder die mij naar groene weiden voert alsof die mij een complete welness-behandeling aanbiedt. Maar die psalm is - uiteraard - veel uitdagender. Want ook daar is sprake van een persoon die de waarheid van zijn leven op het spoor gekomen moet zijn en die om die waarheid aan een onderzoek wordt onderworpen. De persoon heeft beroep gedaan op de Tempel in Jeruzalem en ondergaat een tempelproces. Het onderzoek is voor hem als “een dal vol schaduw en dood” (vers 4, vertaling van de Naardense Bijbel). De waarheid over jezelf ontdekken en beproeven is een avontuur dat alles behalve romantisch is. Je roeping daagt je uit om over schaamte heen te stappen en je comfortzone te verlaten en je vanuit die eigen onvervreemdbare roeping die je in hart vindt. Ze daagt je uit je te geven en op je eigen authentieke wijze eraan bij te dragen dat heil geschiedt: aan jezelf en aan anderen. De psalmist bidt dankbaar tot God die dat proces in hem mogelijk maakt en waardoor “slechts goedheid en vriendschap hem zullen achtervolgen al de dagen van zijn leven”, zoals het laatste vers van de psalm het uitzingt (vers 6). God is degene die mij naar mijn hart leidt en mij daar de waarheid over mezelf en dus mijn roeping doet ontdekken. God nodigt mij uit mij daaraan te geven en God wil mij over mijn schaamte en angsten heen helpen. God roept mij tevoorschijn.

(Gedeelte uit de preek tijdens de Chrismamis, woensdag 28 maart, 2018. Door Joris Vercammen) 

Download hier de hele tekst

Oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht | abvu.okkn.nl | design: Sitecan