Aartsbisschop van Utrecht

Welkom

Welkom op de site van Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Op deze pagina's kunt u kennismaken met de persoon Vercammen en zijn missie. Deze site is nog in ontwikkeling en zal de komende tijd verder worden ingevuld.

 “Onze seksualiteit behoort tot dat aardse en het biedt ons precies daarom kansen tot verbondenheid die kracht en vreugde schenkt. Het gevaar is namelijk dat, als gevolg van misbruik, de seksualiteit opnieuw in een negatief daglicht komt te staan. Als dat gebeurt zijn we verder weg dan ooit van een menswaardige seksuele cultuur die onze lichamelijkheid en vermogen tot liefhebben en erotisch spel erkent als een scheppingsgave. Het is zeker een kwetsbare gave die behoefte heeft aan bescherming, maar het is een gave die ook staat voor levenskracht en verbinding. We moeten als kerk zeker zeggen dat we de vloek van het seksueel geweld en misbruik te weinig bestreden hebben, maar evenzeer dat we betreuren dat we de zegen van de seksuele genieting te weinig hebben beleden. Zo zegt het document ‘leven, lust en liefde’ van de Raad van Kerken het.  

(Gedeelte uit de overweging tijdens de nieuwjaarsvespers in Utrecht, 2019 door Joris Vercammen) 

Download hier de hele tekst