Welkom

Welkom op de site van Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Op deze pagina's kunt u kennismaken met de persoon Vercammen en zijn missie. Deze site is nog in ontwikkeling en zal de komende tijd verder worden ingevuld.

 “Het ritueel van aswoensdag maakt ons ervan bewust dat we mensen van aarde zijn. Als we ons hoofd buigen om getekend te worden met een kruisje van as, dan geven we daarmee te kennen dat we weet hebben van onze grenzen en dat we ons niet willen verbergen achter een masker van geveinsde volmaaktheid. We zijn gewone mensen van vlees en bloed, beperkt en onmachtig soms, ook zondig…maar ook mensen met kansen, die vreugde kunnen vinden en liefde kunnen ervaren. We buigen ons hoofd, naar de aarde, de grondstof waaruit we gemaakt zijn. Gedenk mens dat je stof bent en tot stof zult wederkeren. Als kind vond ik dat het als een strenge veroordeling klinkt en daarom heb ik geleerd het zo te verstaan: gedenk mens dat je van aarde bent en dat kwetsbaarheid je toekomst is. En zo is het toch, je ervaart het soms bij oude mensen: bij hun wijsheid en rust komt ook je eigen hart tot rust.

Mensen zijn aardewerk, kwetsbaar en broos, maar juist daarom zo kostbaar en mooi. Zo is het met aardewerk: zoveel te brozer zoveel te meer respect het afdwingt en zorg het oproept. Aardewerk wordt bron van grootse gevoelens en tedere krachten. Zo is het ook als we getuige zijn van de dood. Haar mysterie opent de diepte van het bestaan. Al het goede en het mooie dat we ontvingen van hen die heengingen, krijgt blijvende waarde, ook al valt het afscheid zwaar.

De lezingen van aswoensdag brengen ons onze kwetsbaarheid opnieuw dichterbij. En bijzonder brengen ze ook kwetsbare medemensen in onze kring binnen. De profeet Jesaja roept ons op om aan hen extra aandacht te besteden. Aswoensdag gaat ook over het doen van gerechtigheid, zoals de hele vasten trouwens.

Kwetsbaarheid staat dus centraal in de liturgie van aswoensdag, zoals het centraal stond in het leven van Jezus. Hij heeft onze menselijke kwetsbaarheid ten diepste doorleefd. Ook zijn aardse leven was van aardewerk. Uiteindelijk bleek er niemand te zijn die er het respect voor opbracht die het verdiende. Zoals dat bij zovelen het geval is. van hen allen werd Jezus de lotgenoot. En wij allemaal kunnen slachtoffer worden van het gebrek aan respect vanwege medemensen. Dat gebeurt ook, allerlei wijze: op het persoonlijke vlak en in de samenleving. Houdt de politiek bijvoorbeeld voldoende rekening met de kwetsbaren onder ons? Het is een nuttige vraag om in deze verkiezings-campagne-tijd te stellen. 

(Gedeelte uit de preek op aswoensdag 2017 bij de Nikola-communiteit. Door Joris Vercammen) 

Download hier de hele tekst

Oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht | abvu.okkn.nl | design: Sitecan